top of page

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, bir kurumun kurumsal değerlerini, kültürünü, amaçlarını ve görsel kimliğini temsil eden bütünleşik bir iletişim stratejisidir. Kurumsal kimlik, kurumun hedef kitlesi ve paydaşları tarafından algılanan imajını oluşturur ve kurumun ayırt edici özelliklerini vurgular.


Kurumsal kimlik, bir kurumun marka imajını oluşturan tüm unsurları içerir. Logo, renkler, yazı tipleri, web sitesi tasarımı, ambalaj tasarımı, iç ve dış mekan tasarımı, marka rehberi ve diğer görsel unsurlar, kurumsal kimlik tasarımının temel bileşenleridir. Bununla birlikte, kurumsal kimlik sadece görsel değil, aynı zamanda kurumun hedef kitlesi ve paydaşlarına ilettiği mesajların bütünüdür.


Kurumsal kimlik tasarımı, kurumun hedef kitlesi tarafından kolayca tanınmasını ve hatırlanmasını sağlar. Kurumsal kimlik, kurumun değerlerini, kültürünü ve amaçlarını yansıtarak, kurumun hedef kitlesinde güven ve bağlılık yaratır. Kurumsal kimlik, bir kurumun güçlü bir marka imajı oluşturmasına ve rakiplerinden ayrılmasına yardımcı olur.Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir?


Kurumsal kimlik tasarımı, bir kuruluşun kurumsal imajını oluşturmak için kullanılan tüm unsurların tasarımını içeren bir süreçtir. Kurumsal kimlik tasarımı, bir kuruluşun logosu, renkleri, yazı tipleri, marka rehberi ve diğer pazarlama materyalleri gibi tüm marka unsurlarını kapsar. Bir kurumun kurumsal kimliği, markanın hedef kitlesine tanıtımını yapmak için kullanılan temel araçtır. Bu yazıda, kurumsal kimlik tasarımı ve neden önemli olduğu konusunda daha ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır.Kurumsal Kimlik Tasarımı Neden Önemlidir?


Kurumsal kimlik tasarımı, markanın tüketiciler tarafından tanınması ve hatırlanması için kritik öneme sahiptir. Bir kurumun kurumsal kimliği, tüketicilere markanın güvenilirliği, kalitesi ve saygınlığı hakkında bilgi verir. İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik, tüketicilerin zihinlerinde markayla güçlü bir bağlantı kurmasına yardımcı olabilir.Kurumsal kimlik tasarımı ayrıca markanın tutarlılığını sağlar. Tüm marka unsurlarının tutarlılığı, tüketicilerin marka hakkındaki düşüncelerini ve algılarını olumlu yönde etkiler. Markanın tutarlılığı, tüketicilere güven verir ve markanın kalitesine dair olumlu bir algı yaratır.


Bir kurumun kurumsal kimliği, aynı zamanda markanın farklılaşmasına yardımcı olur. İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik, markayı rakiplerinden ayıran özellikleri vurgular. Bu sayede marka, tüketiciler tarafından daha kolay hatırlanabilir ve marka tercihi yapılırken önemli bir faktör haline gelir.Kurumsal Kimlik Tasarımının Unsurları

  • Logo: Bir kurumun logosu, markanın en önemli parçasıdır. Logo, markanın görüntüsünü oluşturan ilk öğedir ve tüketicilerin markayla ilk tanıştığı şeydir. Logo, markanın hedef kitlesi tarafından kolayca tanınmasını sağlar ve markayı rakiplerinden ayıran özellikleri vurgular.

  • Renkler: Kurumsal kimlik tasarımı için belirlenen renkler, markanın gücünü ve karakterini yansıtır. Renkler, tüketicilerin markayı hatırlamasına yardımcı olur ve markanın kimliğini oluşturan önemli bir unsurdur. Örneğin, Coca-Cola'nın kırmızı rengi, markanın gücünü ve tutkusunu yansıtır.

  • Yazı tipleri: Kurumsal kimlik tasarımında kullanılan yazı tipleri, markanın karakterini ve tarzını yansıtır. Kurumlar genellikle tek bir yazı tipi kullanır ve bu, markanın tutarlılığına katkı sağlar.

  • Marka rehberi: Marka rehberi, kurumsal kimlik tasarımının önemli bir parçasıdır. Marka rehberi, markanın kullanımı için bütünleşik bir kılavuz sağlar ve markanın tutarlılığını sağlamak için kullanılan kuralları ve yönergeleri belirler.

  • Web sitesi tasarımı: Bir kurumun web sitesi, markanın dijital olarak görüntülenen yüzüdür. Web sitesi tasarımı, markanın gücünü ve karakterini yansıtmalı ve aynı zamanda kolay kullanım özellikleri sunmalıdır.

  • Ambalaj tasarımı: Ürünlerin ambalaj tasarımı, markanın ürünlerinin görsel olarak nasıl sunulduğunu gösterir. Ambalaj tasarımı, markanın hedef kitlesi tarafından tanınmasına yardımcı olur ve markayı rakiplerinden ayıran özellikleri vurgular.

  • İç ve dış mekan tasarımı: Bir kurumun iç ve dış mekan tasarımı, markanın karakterini ve tarzını yansıtmalıdır. Bu tasarım unsurları, müşterilerin kurumun fiziksel olarak ziyaret ettiklerinde markayı hatırlamalarına yardımcı olur.


bottom of page